פועלים בהתנדבות

פועלים בהתנדבות

ה-DNA של הבנק

ערכי ההתנדבות, הנתינה והעזרה לזולת מהווים חלק מה-DNA של הבנק.

הבנק הקים מערך התנדבות ארצי, הכולל אלפים מעובדיו באזורי הארץ השונים. תדירות ותחומי ההתנדבות משתנים מאוד מיחידה ליחידה, וכוללים פעילויות שבועיות, פעילויות חודשיות ורבעוניות, פעילויות בחגים וכן פעילות ב"יום המעשים הטובים".
 
פריסתו הגיאוגרפית הרחבה של בנק הפועלים מאפשרת להיענות לצורכיהן של קהילות מקומיות ולהתנדב במגוון פעילויות באופן שבו הסניף המקומי מהווה למעשה מוקד המסייע לשיפור חברתי או לסיוע בעת מצוקות שונות. העובדים והמנהלים מתנדבים בזמנם הפנוי, בין אם באופן פרטי ועצמאי ובין אם בהובלת הבנק, בשיתוף פעולה עם עמותות שונות.
 
פעילויות ההתנדבות הן מגוונות והשותפים הקהילתיים הם רבים, כך שעובד יכול לבחור לקחת חלק בפעילות רציפה הנמשכת לאורך השנה, או באירועים נקודתיים שמאפשרים לתרום בהתאם לאילוציו. בין היתר מתנדבים עובדי הבנק בסיוע לילדים ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים ולניצולי שואה, בליווי של חיילים בודדים ושל נשים נפגעות אלימות, בעזרה והדרכה לקידום תעסוקה, באימוץ מועדוני ילדים וקשישים, בפנימיות לילדים בסיכון ובתי אומנה, באריזות וחלוקת מזון לנזקקים ובהעברת הרצאות ברחבי הארץ בנושא התנהלות פיננסית נכונה לנוער, למשפחות, לסטודנטים, לחיילים ולגיל השלישי.
 
ב-5 השנים האחרונות התנדבו בממוצע מדי שנה כ- 3,400 עובדים. היקף שעות ההתנדבות המצטבר עמד על כ-740,000 שעות התנדבות. ערך שעות ההתנדבות ב"שווה כסף" הינו 13.2 מיליון ₪. השקעה זו מתורגמת להשפעה הנאמדת ב-46 מיליון ₪ על ההכנסות במשק ו-24 מיליון ₪ על התוצר במשק.

 

פעילויות התנדבותיות בשנת 2018

 

נוער קיץ

במסגרת השאיפה להטמיע ערכים של נתינה ועזרה לזולת בקרב בני נוער, הועסקו כ- 1,350  מילדי העובדים בגילאים 18-15 בחופשת הקיץ במגוון פעילויות בקהילה, בקשת רחבה מאוד של תחומים (העסקת בני הנוער נעשית ע"פ חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953). מדובר ביוזמה של "פועלים בהתנדבות" במימון מלא של הבנק ובשיתוף עם ארגון העובדים, אגף משאבי אנוש ו"קמפוס פועלים".
בני הנוער המשתתפים בפרויקט לומדים להכיר את החוליות החלשות בחברה הישראלית ומתנסים בעבודה קהילתית במשך שבוע אחד. הפרויקט פעל ב-5 מחזורים בני 6 ימים במהלך קיץ 2018 ובמסגרתו הושם דגש על תחום החינוך הפיננסי ועל נושא הנגישות לבעלי מוגבלות (בשיתוף עם עמותת "נגישות ישראל").
 
ילדי העובדים הביעו שביעות רצון גבוהה מהפעילות וזכו לשבחים ולהוקרה מהעמותות ומהשותפים הקהילתיים. כ- 30% מבני הנוער חוזרים להתנדב במהלך השנה במקום בו התנדבו במהלך הקיץ ואף מצרפים אליהם את חבריהם, וכך מרחיבים את מעגל ההתנדבות והנתינה.
  

קידום חינוך פיננסי

בעשייה ההתנדבותית של העובדים, ניתן דגש מיוחד לקידום החינוך הפיננסי, בהתאם לפעילות הליבה של הבנק. במסגרת זאת, בשנת 2018 בוצעה פעילות התנדבותית של עובדי הבנק בשני מישורים: 

הרצאות בנושא חינוך פיננסי וניהול התקציב המשפחתי – ההרצאות הועברו על-ידי עובדי הבנק בפני אוכלוסיות מגוונות. בנוסף, במסגרת פעילות עמותת "שיעור אחר", העבירו מאות מעובדי הבנק שיעורי העשרה  בבתי ספר ברחבי הארץ בנושאים פיננסיים ואחרים. כמו כן הורים העובדים בבנק וגמלאי הבנק העבירו הרצאות לילדים במסגרת פעילות "הורה מעשיר",  והרצאות לתלמידי כיתות ט' במסגרת מיזם של בנק ישראל ומשרד החינוך.

קידום איתנות פיננסית באמצעות ליווי אישי ומנטורינג - במסגרת פעילות העמותות "יזמות פרימיום" ו"תעשיידע", משמשים עובדי בנק כמנטורים לבני נוער יזמים, הזוכים לקבל מהם ליווי אישי וסיוע בגיבוש תוכניות עסקיות למיזמים שונים. בנוסף, הוכשרו עובדי בנק לשמש  כ"מלווים לחיים" עבור חיילים בודדים משוחררים וכ-15 מנהלים בבנק הוכשרו לשמש כמנטורים למנהלי עמותות, בשיתוף עם עמותת "מתן משקיעים בקהילה".