חיים עם המשכנתא

חיים עם המשכנתא

לקחתם משכנתא, קניתם בית, ומה עכשיו?

לפניכם מספר טיפים למצבים שונים שאתם עשויים לפגוש לאורך חיי המשכנתא. דברים שכדאי לדעת:

מהי גרירת משכנתא?

קיבלתם בעבר הלוואה מהבנק עבור רכישת בית ועכשיו אתם מעוניינים לרכוש בית אחר? אם הנכס החדש שרכשתם עונה על דרישות הבנק כנכס המוצע לשעבוד, אינכם חייבים לפרוע את המשכנתא. תוכלו פשוט לבצע 'גרירת משכנתא' אל הבית החדש. תהליך הגרירה דומה לתהליך קבלת הלוואה בו נדרשת הבדיקה של הבנק, כפי שפורט לעיל. בסיום תהליך הגרירה יבצע הבנק שיעבוד של הנכס החדש שרכשתם, וישחרר את הנכס הקודם מהשעבוד הרשום. הספקתם למכור את הבית הנוכחי שלכם, אבל עדיין לא רכשתם את הבית החדש? תוכלו לפנות לבנק ולהגיש בקשה לגרירת הלוואה. במקרה כזה תתבקשו לספק לבנק ערבות בנקאית לשלב הביניים עד לרכישת הבית החדש.
 

מהו מועד הפרעון החודשי בו עליכם לשלם את המשכנתא?

יום התשלום בכל חודש בו יש לבצע את התשלום (להלן:"מועד הפירעון החודשי") יהיה אחיד לכל מרכיבי המשכנתא שניתנו על ידי הבנק. ביכולתכם לבחור את יום החיוב החודשי בהלוואות בשקלים חדשים כך שמועד הפירעון החודשי יהיה ב- 1, ב- 10 או ב- 15 לחודש לפי מה שיוסכם ביניכם ובין הבנק.
 

רוצים לשנות מועד חיוב חודשי?

אחת לארבע שנים למשך ארבעה חודשים תוכלו לפנות אל הבנק בבקשה לשנות את מועד החיוב החודשי (למשל לעבור ממועד פרעון ב 1 לכל חודש ל 10- לכל חודש). *על פי התנאים הקבועים בחוק הבנקאות (שרות ללקוח) התשמ"א- 1981.
מועד התשלום הראשון ומועד תחילת תקופת ההלוואה בהלוואות לדיור בשקלים חדשים- אם לא נקבע אחרת בהסכם ההלוואה שביניכם ובין הבנק לעניין דחיית תשלומים, יקבע מועד התשלום החודשי הראשון באופן הבא:
 
מועד הפרעון החודשי מועד לקיחת ההלוואה בפועל מועד תחילת תקופת ההלוואה מועד התשלום הראשון בפועל
1 בחודש 1-15 לחודש
16-31 לחודש
1 בחודש לקיחת ההלוואה
1 בחודש הבא
1 בחודש הבא
1 בחודש שאחרי החודש הבא
10 בחודש 1-15 לחודש
16-31 לחודש
10 בחודש לקיחת ההלוואה
10 בחודש הבא
10 בחודש הבא
10 בחודש שאחרי החודש הבא
15 בחודש 1-15 לחודש
16-31 לחודש
15 בחודש לקיחת ההלוואה
15 בחודש הבא
15 בחודש הבא
15 בחודש שאחרי החודש הבא


למעבר למחשבון


חשוב לדעת

  • אין האמור לעיל מהווה מתן לאשראי. אישור ו/ או מתן הלוואה לדיור כפוף לתנאי הבנק ולכל דין .
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.