שיעורי ריבית בפיקדונות בשקלים


בנק הפועלים מעמיד מגוון רב של פיקדונות שקליים המבוססים על התחייבות הבנק לשלם למפקיד ריבית ו/או הצמדה, על פי תנאי הפיקדון.

הריבית הניתנת מושפעת ממספר משתנים כגון סכום ההשקעה, תקופת ההשקעה, בסיס ההצמדה ותנאי הפיקדון האחרים. לפניכם טבלת ריביות של הפיקדונות השקליים בבנק הפועלים.

שיעורי ריבית בפיקדונות בשקלים
שיעורי ריבית בפיקדונות בשקלים
בחר בפקדון השקלי לקבלת אחוזי הריבית לכל סכום ותקופה.
בחר בפקדון השקלי לקבלת אחוזי הריבית לכל סכום ותקופה.
פקדונות שקליים

פקדונות שקליים

חשוב לדעת:

  • הנתונים מתעדכנים ע"ב יומי.
  • במקרה של סתירה בין הנתונים המובאים בטבלאות אלו לספרי הבנק, ספרי הבנק יחייבו את הבנק לכל דבר ועניין.