מחזקים את הדור הבא:

מסלולי המלגות לסטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות


בנק הפועלים פועל למען דור העתיד בישראל מתוך שאיפה לתרום לצמצום פערים חברתיים ולקדם מובילות חברתית.

אנו מאמינים כי באמצעות מלגות לימודים להשכלה גבוהה אנו משקיעים הן בחיזוק דור הסטודנטים, והן בדור הילדים והנוער, שאותם סטודנטים משקיעים בהכשרתם.

המלגאים מעניקים להם כלים להתנהלות פיננסית נכונה, מיומנויות רלוונטיות למצוינות והמון השראה אישית.

בשנה האחרונה הושקעו כ-3,000,000 ₪ במלגות ל-440 סטודנטים, באמצעות קרן מלגות של הבנק "פועלים להצלחה" ובאמצעות שותפויות עם עמותות ומוסדות אקדמיה.