מחזקים את הדור הבא:

מסלולי המלגות לסטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות

מסלולי המלגות לסטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות


בנק הפועלים פועל למען דור העתיד בישראל מתוך שאיפה לתרום לצמצום פערים חברתיים ולקדם מובילות חברתית.

באמצעות מלגות לימודים להשכלה גבוהה, אנו מחזקים את דור העתיד פעמיים- הן הסטודנטים, והן את הילדים והנוער, שאותם סטודנטים משקיעים בהכשרתם.

הם מעניקים להם כלים להתנהלות פיננסית נכונה, מיומנויות רלוונטיות למצוינות והמון השראה אישית.

בשנה האחרונה השקיע הבנק כ-3,000,000 ₪ במלגות ל-440 סטודנטים, באמצעות קרן מלגות של הבנק "פועלים להצלחה" ובאמצעות שותפויות עם עמותות ומוסדות אקדמי לאורכה של הארץ.
 

פועלים להצלחה