תוכניות חיסכון

מוצרים קלאסיים

פיקדונות קלאסיים
בבנק הפועלים מגוון תוכניות חיסכון לתקופות שונות ובתנאים שונים בהתאם לצרכי הלקוח והעדפותיו.

תוכניות החיסכון בהפקדה חד פעמית קיימות :

  • באפיק שקלי בריבית שקלית קבועה 
  • באפיק הצמוד למדד המחירים לצרכן : קרן החיסכון והריבית צמודות למדד ומובטחות במקרה של אינפלציה שלילית.

 

לתשומת ליבך: יש להודיע 7 ימים מראש על כוונתך למשוך סכומים מתוכנית חיסכון כלשהיא, בהתאם למפורט בתנאים הכלליים של תוכנית החיסכון.

 

לבחירתך מגוון תוכניות חיסכון:

אפיק שם תקופת חיסכון תחנת יציאה תיאור מוצר פרטים נוספים
שקלי מענק שקלי לכל עת 13-180 חודשים ללא חיסכון שקלי עם מענק קבוע ומובטח לתקופות שונות בהתאם לבחירת הלקוח. הורד קובץ PDF


חיסכון משלם שקלי

2 עד 9 שנים ללא חיסכון בריבית שקלית קבועה לתקופות שונות בהתאם לבחירת הלקוח. התוכנית משלמת הכנסה תקופתית בתדירות הנקבעת מראש. הורד קובץ PDF
חיסכון מנצח ל-5 שנים 5 שנים ללא תוכנית חסכון שקלית (לא צמודה) עם מענק קבוע ומובטח הנקבע ומשולם בתום תקופת החיסכון. הורד קובץ PDF
חיסכון מנצח ל-6 שנים 6 שנים ללא תוכנית חסכון שקלית (לא צמודה) עם מענק קבוע ומובטח הנקבע ומשולם בתום תקופת החיסכון. הורד קובץ PDF
חיסכון מנצח ל-3 שנים 3 שנים ללא תוכנית חסכון שקלית (לא צמודה) עם מענק קבוע ומובטח הנקבע ומשולם בתום תקופת החיסכון. הורד קובץ PDF
שקלי עם תחנות יציאה חיסכון שקלי עולה 5 שנים מתום שנה וכל שנה חיסכון שקלי בריבית קבועה העולה ככל שמתמידים בתקופת החיסכון. הורד קובץ PDF
מדדי חיסכון מדדי לכל עת 48-180 חודשים ללא חיסכון צמוד מדד בריבית קבועה לתקופות שונות בהתאם לבחירת הלקוח. הורד קובץ PDF
חיסכון win win 5 שנים ללא

בתום תקופת החיסכון יזוכה בסכום הגבוה (ברוטו, לפני מס) מבין האפשרויות הבאות:

  • מענק קבוע מראש (ללא הצמדה)- המענק מחושב במונחי ריבית דריבית שנתית לכל תקופת החיסכון
    או
  • הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן (ללא ריבית)
הורד קובץ PDF
חיסכון משלם מדדי 10 עד 30 שנים  ללא חיסכון צמוד מדד, בריבית קבועה לתקופות שונות בהתאם לבחירת הלקוח. התוכנית משלמת הכנסה תקופתית בתדירות הנקבעת מראש. הורד קובץ PDF

 

 

WPS2, render time:2147 mSec