העלאת הריבית במשק הישראלי

העלאת הריבית במשק

הריבית במשק עולה והמקצוענים של פועלים עושים לכם סדר 

הריבית במשק עולה
והמקצוענים של פועלים
עושים לכם סדר 

  • בנק ישראל הודיע ב 23.05.22 על העלאת הריבית הבסיסית במשק, מ-0.35% ל-0.75%

  • כתוצאה מכך, הועלתה ריבית הפריים, החל מיום ו' 27.05.22, מ- 1.85% ל 2.25%

  • עליית ריבית הפריים משפיעה על פיקדונות ותוכניות חיסכון בריבית משתנה ועל ריביות ההלוואות, המשכנתאות, עסקאות קרדיט בכרטיסי אשראי ועוד


מה היא ריבית הפריים וממה מורכבת?
ריבית הפריים מורכבת מריבית בנק ישראל המתעדכנת ומפורסמת על ידי בנק ישראל אחת לחודש, ובתוספת קבועה בכל הבנקים של 1.5%. הריבית ללקוח בהלוואה בריבית משתנה על בסיס הפריים מחושבת לפי ריבית הפריים כאמור ובתוספת או הפחתה בהתאם להסכם ההלוואה.
 
לפי החלטת בנק ישראל, החל מיום 26.05.2022 ריבית בנק ישראל תעלה ב-0.40% , מ-0.35% ל-  0.75% , כתוצאה מכך, ריבית הפריים תעלה מ- 1.85% ל- 2.25%

יצויין כי ההחלטה לגבי העלאה או הפחתה של ריבית בנק ישראל הינה החלטת בנק ישראל לפי שיקול דעת של הועדה המוניטרית בראשות נגיד בנק ישראל.

מה הסיבה להעלאת הריבית דווקא עכשיו?
בנק ישראל העלה את הריבית כתגובה לעליית האינפלציה בישראל לרמה שחורגת מהגבול העליון של היעד.
ראינו בחודשים האחרונים שורה של בנקים מרכזיים גדולים מתחילים בתהליך של עליית ריבית, וביניהם, אלו של ארה"ב ואנגליה.

העלאת הריבית לא צפויה להשפיע באופן מידי על האינפלציה, אך ריביות נמוכות מעלות את הסיכון שאינפלציה גבוהה תתבסס פה לאורך זמן.
בנק ישראל מעריך שריבית בנק ישראל תמשיך לעלות עד לרמה של כ- 1.5% בעוד כשנה. במונחים היסטוריים אלו עדיין ריביות נמוכות מאוד, ואף נמוכות משיעור האינפלציה הצפויה. 

מול הקושי שהעלאת הריבית יוצרת לנוטלי האשראי יש לזכור, שאינפלציה גבוהה שוחקת לאורך זמן את שווי נכסי הציבור, מעלה את מחירי הנדל"ן ופוגעת בכושר הקניה של הציבור. אינפלציה גבוהה גם מגדילה את ההחזרים לאלו שלהם רכיב צמוד מדד במשכנתא, וגם זה מכביד את נטל ההחזרים.

כאן תמצאו תשובות לשאלות חשובות שודאי עולות ויעזרו להבין כיצד תשפיע עליית הריבית ואיך ניתן להתמודד עם השינוי הצפוי?
ההשפעה של העלאת ריבית בנק ישראל על מכלול ההלוואה הנושא ריבית פריים תבוא לידי ביטוי החל מהתשלום הבא (התשלום הקרוב יוותר ללא שינוי).

לפניכם דוגמא שתסייע להמחיש את משמעות השינוי בריבית בנק ישראל והשפעתה על ריבית ההלוואה במסלול הפריים: 
בדוגמא זו נתייחס להלוואה ע"ס 100,000 ₪  לתקופה של 30 שנה.
ריבית הפריים לפני עליית הריבית ביום 26.5.22 הייתה :1.85% 
לאחר העלייה הינה 2.25% .המורכבת מ: ריבית בנק ישראל (נכון מיום 26.5.22): (0.75%) + (1.50%) מרווח קבוע.

אם מנגנון ריבית ההלוואה (במסלול הלוואה המבוסס על ריבית הפריים) שבחוזה ההלוואה הינו p-0.50% (פריים פחות חצי אחוז) ריבית ההלוואה (לאחר עדכון הריבית) תהיה 1.75% (0.5%-2.25%), וההחזר החודשי (בתשלום שלאחר התשלום הקרוב) בהלוואה זו יגדל בכ- 19.30 ש"ח לחודש בממוצע. 

אם בנק ישראל יחליט להמשיך להעלות את הריבית, תהיה לכך השפעה על גובה ההחזר. בתרחיש בו ריבית בנק ישראל תעלה ל- 1.50% (במקום עלייה של 0.40%, שעלתה לאחרונה) בדוגמא הנ"ל, ריבית ההלוואה תהא 2.5% וההחזר החודשי צפוי לגדול בכ 57 ₪ לחודש (לעומת התשלום לפני העלאת הריבית האחרונה). 

ההחזרים החודשיים מתייחסים לחודש מלא, ואינם כוללים תשלומים נלווים, כגון עמלות.
לגבי רכיבי משכנתה בריבית משתנה שאינה פריים (חמש שנים בדרך כלל) – מנגנון עדכון הריביות במסלולים אלו הוא תלוי "עוגן" שמתבסס על תשואות איגרות חוב או הריביות הממוצעות במשכנתאות שמפרסם בנק ישראל. ככל שריבית בנק ישראל עולה זה מעלה את הסיכוי שבמועד עדכון הריבית, העוגן ישתנה אף הוא כלפי מעלה. לבנק אין שליטה בריבית זו וכן קשה במועד זה להעריך אם ועד כמה ריביות אלו ישתנו בעתיד.
ההחזר החודשי על ההלוואה יעלה בהתאם לחלקו היחסי של הפריים בהלוואה.
בפיקדונות ותוכניות חיסכון בריבית קבועה לא חלה כל השפעה לאור העלאת הריבית.
בפיקדונות ותוכניות חיסכון בריבית משתנה, הריבית תגדל בהתאם לגידול בריבית הפריים, עד תום תקופת הפיקדון/תוכנית החיסכון.
 
ההחזר החודשי בגין עסקאות הקרדיט בכרטיסי אשראי יעלה בהתאם לחלקו היחסי של הפריים בעסקת הקרדיט.
באפשרותך לפנות לחברת כרטיסי האשראי לפרטים נוספים.
 
כן, בחשבונך תחול עליה בריבית הרבעונית הנגבית בארבעה לחודש על הרבעון הקודם.

חשוב לדעת

  • האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד נכון ליום 25.05.2022 ואין לראות בו תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו וצרכיו של כל אדם.
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מתן הלוואה בכפוף לאישור הבנק ותנאיו.